Page 8 - 4 SINIF MATEMATIK KITAP 1
P. 8

Basamaklar
                                    Basamaklar


     A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Basamakları verilmiş olan sayıları yazalım.


         Dört basamaklı doğal sayılar birler, onlar, yüzler ve binler basamakla-

         rından oluşur.       a a Birler Bas. :  4     b b Yüzler Bas. :  2      c c Binler Bas. :  6


         Onlar Bas. :   7       Binler Bas. :  8       Onlar Bas. :   4

         Binler Bas. :  3       Birler Bas. :  5       Yüzler Bas. :  7

        Sayı :             Sayı :             Sayı :
       d d Birler Bas. :  5     e e Yüzler Bas. :  3      f f Binler Bas. : 8


         Yüzler Bas. :  5       Binler Bas. :  9       Birler Bas. :  2

         Binler Bas. :  5       Onlar Bas. :   1       Onlar Bas. :   7

        Sayı :             Sayı :             Sayı :
       g g Binler Bas. :  6     h h Birler Bas. :  2      ı ı Onlar Bas. :  1


         Onlar Bas. :   5       Yüzler Bas. :  9       Binler Bas. :  4

         Yüzler Bas. :  8       Binler Bas. :  1       Yüzler Bas. :  8

        Sayı :             Sayı :             Sayı :
       i i Binler Bas. : 6      j j Binler Bas. : 1      k k Birler Bas. :  8


         Onlar Bas. :   8       Yüzler Bas. :  7       Binler Bas. :  5

        Sayı :             Sayı :             Sayı :
       l l Onlar Bas. :  3     m m Birler Bas. :  7     n n Binler Bas. :  3

         Binler Bas. :  9       Binler Bas. :  4       Onlar Bas. :   8


        Sayı :             Sayı :             Sayı :                                          7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13