Page 7 - 4 SINIF MATEMATIK KITAP 1
P. 7

B. Aşağıdaki harfleri kullanarak eşleştirelim. Şifreleri bulalım.        N N Bin kırk         .... 4 043   T T 5 050    .... Beş bin iki yüz beş


        R R Bin dokuz         .... 2 080   O O 7 034    .... Sekiz bin beş yüz


        L L Üç bin elli        .... 3 037   A A 8 500    .... Yedi bin iki yüz üç


        L L İki bin on dokuz     .... 1 140   T T 6 302    .... Beş bin elli beş


        I I Üç bin beş        .... 1 171   B B 5 107    .... Sekiz bin yirmi beş

                               H H 6 230    .... Beş bin elli
        U U Bin yetmiş bir      .... 3 005

                               İİ 7 103    .... Altı bin üç yüz iki
        A A İki bin dokuz yüz     .... 1 040

                               İİ 8 025    .... Yedi bin yüz üç
        Ş Ş Üç bin otuz yedi     .... 4 205

                               Y Y 5 205    .... Beş bin yetmiş sekiz
        I I Dört bin on bir     .... 2 097

                               A A 7 042    .... Yedi bin otuz dört
        A A Bin yüz kırk       .... 1 071
                               S S 5 078    .... Altı bin altı
        A A İki bin seksen      .... 3 050
                               N N 6 006    .... Beş bin yüz yedi

        O O Dört bin iki yüz beş   .... 2 019
                               Z Z 7 203    .... Yedi bin kırk iki

        A A Üç bin beş yüz kırk    .... 2 900
                               R R 8 501    .... Altı bin iki yüz otuz

        K K İki bin doksan yedi    .... 1 009
                               İİ 6 060    .... Sekiz bin sekiz

        S S Bin yüz yetmiş bir    .... 3 540
                               B B 5 055    .... Sekiz bin beş yüz bir

        Y Y Dört bin kırk üç     .... 3 450   D D 7 107    .... Beş bin on iki


        D D Bin üç yüz sekiz     .... 2 091   A A 8 008    .... Yedi bin seksen beş        Ç Ç Üç bin dört yüz elli   .... 4 101   E E 7 085    .... Altı bin yüz yedi


        L L Dört bin yüz bir     .... 1 308   L L 6 107    .... Yedi bin yüz yedi


        I I İki bin doksan bir    .... 4 011   G G 5 012    .... Altı bin altmış                6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12