Page 6 - 4 SINIF MATEMATIK KITAP 1
P. 6

4 Basamaklı Doğal Sayılar
                              4 Basamaklı Doğal Sayılar

     A. Aşağıda rakamla verilen sayıların okunuşlarını, okunuşları verilenleri rakamla yazalım.         Yan yan gelen dört rakamın oluşturduğu sayıya “Dört Basamaklı Sayı” de-

         nir. Örneğin: 3 736, 9 048, 2 020       a a 1 024                  a a Bin altı yüz yetmiş  :
         1 024 : Bin yirmi dört

       b b 3 060:                  b b Dört bin seksen altı  :
         3 060

       c c 5 230                  c c Sekiz bin yedi yüz bir :
         5 230:
       d d 7 600                  d d Dokuz bin dört     :
         7 600:
       e e 8 080                  e e Yedi bin elli     :
         8 080:

       f f 9 003                  f f Üç bin yirmi dokuz   :
         9 003:

       g g 2 040                  g g Bin üç yüz yirmi    :
         2 040:
       ğ ğ 3 075                  ğ ğ Üç bin on yedi     :
         3 075:

       h h 5 400:                  h h Beş bin yüz beş    :
         5 400
        ı ı 8 203                  ı ı Altı bin yetmiş   :
         8 203:

        i i 6 024                  i i Yedi bin on beş   :
         6 024:
        j j 9 203                  j j Sekiz bin beş yüz   :
         9 203:

       k k 1 100                  k k Üç bin seksen bir   :
         1 100 :
        l l 4 030:                 l l Bin on dokuz      :
         4 030

       m m 9 007:                  m m Altı bin altı yüz altı :
         9 007
       n n 5 410                  n n Dokuz bin otuz üç   :
         5 410 :

       o o 2 022                  o o İki bin iki yüz on   :
         2 022:
       ö ö 8 050                  ö ö Beş bin elli      :
         8 050:

       p p 3 508                  p p Yedi bin yirmi beş   :
         3 508:
       r r 7 902:                  r r Bin yirmi       :
         7 902                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11