Page 5 - 4 SINIF MATEMATIK KITAP 1
P. 5

İÇİNDEKİLER


      DOĞAL SAYILAR                   TOPLAMA İŞLEMİ
     4 Basamaklı Doğal Sayılar ................................... 5 İşlemin Sonucunu Tahmin Edelim ........................ 85

     Basamaklar ................................................................ 7 Zihinden Toplama İşlemi ........................................ 87
     Basamak Değeri ....................................................... 9 Problem Çözelim ...................................................... 91
     Bölükler ...................................................................... 11 Ünite Değerlendirmesi - 2 ................................... 95
     Çözümleme ............................................................... 13  ÇARPMA İŞLEMİ
     100’er Ritmik Sayma ............................................... 15 Çarpma İşlemini Hatırlayalım ................................ 97
     1000’er Ritmik Sayma ............................................. 17 Çarpma Yapıyorum ................................................. 99
     Beş Basamaklı Doğal Sayılar ................................ 19 Çarpanların Yerini Değiştiriyorum ...................... 105
     Basamaklar - Basamak Değeri ............................ 21 Kısa Yoldan Çarpıyorum ........................................ 107
     Çözümleme ............................................................... 23 5 İle Kısa Yoldan Çarpma ..................................... 111
     Altı Basamaklı Doğal Sayılar ................................ 25 50 İle Kısa Yoldan Çarpma .................................. 113
     4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar .................. 27 25 İle Kısa Yoldan Çarpma .................................. 115
     Basamak Değeri ....................................................... 31 10 ve 100 İle Kısa Yoldan Çarpma .................... 117
     Bölükler - Basamak Değeri ................................... 33 1000 İle Kısa Yoldan Çarpma ............................. 119
     Sayılar Oluşturuyorum ........................................... 35 Çarpmanın Sonucunu Tahmin Edelim ............... 121

     En Yakın Onluğa Yuvarlama ................................ 39 Problem Çözelim ...................................................... 125
     En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama ............................... 41 Değerlendirme - 3 ................................................. 129
     Sayıları Karşılaştıralım ............................................. 45 Değerlendirme - 4 ................................................. 131
     Doğal Sayıları Sıralayalım ..................................... 47  BÖLME İŞLEMİ
     Değerlendirme - 1 .................................................. 49 Bölme İşlemini Hatırlayalım ................................... 133
      ÖRÜNTÜ                     Bölme İşlemi Yapıyorum ......................................... 135
     Örüntünün Kuralı .................................................... 51 3 Basamaklı Sayıları Bölüyorum .......................... 137
     Örüntünün Kuralını Belirleyelim .......................... 53 Bölümün Basamak Sayısını Belirliyorum ............. 139
     Örüntü Oluşturalım ................................................ 55 Bölme İşleminin Doğruluğunu Kontrol Edelim .. 147
      TOPLAMA İŞLEMİ                 Kalan - Bölen İlişkisi ................................................ 149
     Eldeli Toplama ......................................................... 57 4 Basamaklı Sayılarla Bölme İşlemi .................... 151
     Verilmeyen Rakamı Bulalım ................................... 61 10, 100 ve 1000 İle Kısa Yoldan Bölme ........... 153
     Verilmeyen Toplanan ............................................. 65 Sonucu Tahmin Edelim .......................................... 155
      ÇIKARMA İŞLEMİ                 Bölme Çarpma İlişkisi .............................................. 157
     Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi ............................. 67 Problem Çözelim ...................................................... 159
     Verilmeyen Rakamı Bulalım ................................... 71  EŞİT
     Zihinden Çıkarma İşlemi ........................................ 75 İfadelerin Eşitlik Durumu ....................................... 163
     Toplama ve Çıkarma .............................................. 79 Değerlendirme - 5 .................................................. 169
     Değerlendirme - 2 .................................................. 81 Ünite Değerlendirmesi - 3 ................................... 171

     Ünite Değerlendirmesi - 1 .................................... 83 Ünite Değerlendirmesi - 4 ................................... 173
                              Cevap Anahtarı ....................................................... 175
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10