Page 13 - 4 SINIF MATEMATIK KITAP 1
P. 13

B. Sayıları okuyalım. İstenilen her bilgiyi yazı ile yazalım. (Rakam kullanmayalım!)

       a a
                    Dört bin yedi yüz yetmiş iki         1 1 Birler Bölüğü : .........................................................................

         2 2 Binler Bölüğü : .........................................................................


         3 3 Yüzler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........

         4 4 Binler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........       b b
                       Yedi bin seksen beş         1 1 Birler Bölüğü : .........................................................................

         2 2 Binler Bölüğü : .........................................................................


         3 3 Yüzler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........

         4 4 Binler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........       c c
                    Dokuz bin dokuz yüz elli üç         1 1 Birler Bölüğü : .........................................................................

         2 2 Binler Bölüğü : .........................................................................


         3 3 Yüzler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........

         4 4 Binler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........


       d d
                      Beş bin sekiz yüz otuz


         1 1 Birler Bölüğü : .........................................................................


         2 2 Binler Bölüğü : .........................................................................


         3 3 Yüzler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........

         4 4 Binler Basamağındaki Rakam ve Basamak Değeri : ......./........
                12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18