Page 12 - 4 SINIF MATEMATIK KITAP 1
P. 12

Bölükler
                                    Bölükler


     A. Aşağıdaki açıklamayı okuyalım. Bölüklerdeki sayıları yazalım.


          Sağdan başlayarak (birler basamağından) üçer üçer ayrılan gruplara

          “BÖLÜK” denir.


       a a SAYI :   3 724      b b SAYI :   9 501      c c SAYI :   1 848

       Birler Böl. :         Birler Böl. :         Birler Böl. :


       Binler Böl. :         Binler Böl. :         Binler Böl. :

       d d SAYI :   4 225      e e SAYI :   5 053      f f SAYI :   7 386

       Birler Böl. :         Birler Böl. :         Birler Böl. :


       Binler Böl. :         Binler Böl. :         Binler Böl. :

       g g SAYI :   6 175      h h SAYI :   9 909      ı ı SAYI :   1 011

       Birler Böl. :         Birler Böl. :         Birler Böl. :


       Binler Böl. :         Binler Böl. :         Binler Böl. :

       i i SAYI :  1 920      j j SAYI :   8 048      k k SAYI :   4 700

       Birler Böl. :         Birler Böl. :         Birler Böl. :


       Binler Böl. :         Binler Böl. :         Binler Böl. :

       l l SAYI :  2 508      m m SAYI :   6 606      n n SAYI :   4 004

       Birler Böl. :         Birler Böl. :         Birler Böl. :


       Binler Böl. :         Binler Böl. :         Binler Böl. :

                                          11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17