Page 7 - 6.FASIKUL - n
P. 7

A. Aşağıda oluşturulan kelimeyi okuyalım, yazalım.                                   anne anne


         an ne                       anne            anne                     anne                                   anne


        anne anne


     B. Aşağıdaki metni 5 defa okuyalım.


                Anne
           Lale elek al.

           Anne elek lekeli.
           Al Lale al.

           Anne nane al.
           Anne nane ele.
                            7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12