Page 10 - 13.FASIKUL - ıd
P. 10

B. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım, yazalım.
          al      dı        ol du             ör dü


          ye di             de di              ke di
          da na             at      tı        or du          da dı             du ru              di      di          Ar da              Er di             Ay dan

                             10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15