Page 6 - RUYA
P. 6

Günaydın anne? Bugün na-
       sılım?          -Sağol yavrum. İyiyim. An-       nem anlamamıştı. Bir daha sor-
       dum.
                       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11