Page 6 - OKUMA MEVSIMI - 4
P. 6

RENKLİ

          Aylin o toka renkli.
          Renkli toka tak.
          Aylin o terlik renkli.
          Renkli terlik al.

          Aylin o tunik renkli.
          Renkli tunik ör.
          Aylin o raket renkli.

          Renkli raket al.

        6               6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11