Page 10 - OKUMA MEVSIMI - 2
P. 10

M M
                 ELMA AL

          Mine elma al.
          Kilo kilo elma al.
          Mine o mama.
          Mine mama alma.
          Koli koli lale al.

          Mine, İlke ile kal.
          Kal Mine kal.
          Mine, İlke ile alana in.


       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15